X

Icecat the open catalog

What are your requirements?
Một hệ thống máy tính có kết nối với Internet hoặc liên lạc với thế giới bằng cách nào đó cần một chương trình quét virus. Tác hại của virus có thể chỉ là một trò đùa vô hại làm chậm tốc độ máy tính của bạn, hay xóa hoặc phá hủy dữ liệu, chia sẻ các dữ liệu nhạy cảm trong máy tính của bạn, hoặc cho các hacker truy cập máy tính của bạn. Virus thường phát tán qua thư điện tử và các chương trình, và mỗi ngày đều có các loại virus mới xuất hiện. Đa số các virus thường được viết cho các hệ điều hành phổ biến, và các phiên bản cũ hơn của phần mềm thường có các sự cố về bảo mật, vì vậy bạn phải đảm bảo máy tính của bạn luôn được cài một chương trình quét virus với thông tin về các loại virus mới nhất, đồng thời có cả phiên bản mới nhất của hệ điều hành mà bạn lựa chọn.
Giá thành (€)
On offer biz.jpg (1958)
Loại phần mềm
The category of software.
Loại giấy phép
There are various types of software licence, including free software (open source) where the user does not have to pay, and click-wrap, which is presented to the user on-screen during installation of (paid-for) software.
Relevance
AVG

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 71139 channel partners already
AVG Internet Security 2016 4người dùng 2năm Tiếng Đức (802238)

AVG Internet Security 2016, Electronic Software Download (ESD), 2 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows... AVG Internet Security 2016, Electronic Software Download (ESD), 2 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Window, 1500 MHz more

AVG

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 71139 channel partners already
AVG AntiVirus 2016 5người dùng 2năm Tiếng Đức (802207)

AVG AntiVirus 2016, Electronic Software Download (ESD), 2 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows 10... AVG AntiVirus 2016, Electronic Software Download (ESD), 2 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Window, 1500 MHz more

F-SECURE

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 71139 channel partners already
F-SECURE Total Security and Privacy Full license 1năm Tiếng Đức, Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Pháp (FCFTBR1N003A7)

F-SECURE Total Security and Privacy, Electronic Software Download (ESD), Full license, 1 năm, Windows 10... F-SECURE Total Security and Privacy, Electronic Software Download (ESD), Full license, 1 năm, Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Window, Android, iOS, Download more

AVG

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 71139 channel partners already
AVG Internet Security 2016 5người dùng 1năm Tiếng Đức (802236)

AVG Internet Security 2016, Electronic Software Download (ESD), 1 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows... AVG Internet Security 2016, Electronic Software Download (ESD), 1 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Window, 1500 MHz more

AVG

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 71139 channel partners already
AVG Internet Security 2016 2người dùng 2năm Tiếng Đức (802237)

AVG Internet Security 2016, Electronic Software Download (ESD), 2 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows... AVG Internet Security 2016, Electronic Software Download (ESD), 2 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Window, 1500 MHz more

AVG

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 71139 channel partners already
AVG Internet Security 2016 4người dùng 1năm Tiếng Đức (802235)

AVG Internet Security 2016, Electronic Software Download (ESD), 1 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows... AVG Internet Security 2016, Electronic Software Download (ESD), 1 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Window, 1500 MHz more

AVG

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 71139 channel partners already
AVG AntiVirus 2016 5người dùng 1năm Tiếng Đức (802204)

AVG AntiVirus 2016, Electronic Software Download (ESD), 1 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows 10... AVG AntiVirus 2016, Electronic Software Download (ESD), 1 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Window, 1500 MHz more

AVG

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 71139 channel partners already
AVG Internet Security 2016 1người dùng 2năm Tiếng Đức (802215)

AVG Internet Security 2016, Electronic Software Download (ESD), 2 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows... AVG Internet Security 2016, Electronic Software Download (ESD), 2 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Window, 1500 MHz more

AVG

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 71139 channel partners already
AVG AntiVirus 2016 3người dùng 2năm Tiếng Đức (802189)

AVG AntiVirus 2016, Electronic Software Download (ESD), 2 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows 10... AVG AntiVirus 2016, Electronic Software Download (ESD), 2 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Window, 1500 MHz more

AVG

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 71139 channel partners already
AVG AntiVirus 2016 2người dùng 2năm Tiếng Đức (802205)

AVG AntiVirus 2016, Electronic Software Download (ESD), 2 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows 10... AVG AntiVirus 2016, Electronic Software Download (ESD), 2 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Window, 1500 MHz more

AVG

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 71139 channel partners already
AVG Internet Security 2016 3người dùng 1năm Tiếng Đức (802216)

AVG Internet Security 2016, Electronic Software Download (ESD), 1 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows... AVG Internet Security 2016, Electronic Software Download (ESD), 1 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Window, 1500 MHz more

AVG

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 71139 channel partners already
AVG AntiVirus 2016 1người dùng 2năm Tiếng Đức (802187)

AVG AntiVirus 2016, Electronic Software Download (ESD), 2 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows 10... AVG AntiVirus 2016, Electronic Software Download (ESD), 2 năm, 1300 MB, 512 MB, Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Window, 1500 MHz more

Loading ...
No match found